ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ เข้าร่วมโครงการ Goal of IPE Focusing on competency

icon_activity

ผศ.ทวน​ธน​ บุญ​ลือ​ รองคณบดี​ฝ่ายวิชาการ​, ผศ.ป​ระ​สิทธิชัย​ พู​ลผล และตัวแทน​นักศึกษา​เภสัช​ศาสตร์​ชั้นปี​ 4 เข้าร่วม โครงการ Goal of IPE Focusing on competency เมื่อวันที่ 27-29 มกราคม 2566 ณ ห้องประชมชั้น 10 อาคารศูนย์เพทยศาสตรศึกษาขั้นคลินิก และศูนย์ฝึกอบรมและพัฒ​น่สาธารณสุข​ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพถ่ายโดย : เพจ medcenter ubon

Share this Post: