ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษากิจกรรมการเรียนรู้

icon_activity

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้อนรับคณะครูและนักเรียนห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวนผู้เข้าร่วม 65 คน จากโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษากิจกรรมการเรียนรู้ กล่าวต้อนรับโดย ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ภายในกิจกรรมมี การแนะนำหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต เยี่ยมชมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สมุนไพร เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาตร์ โดยแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม คือการตอกยาเม็ดและสาธิตการเตรียมตำรับยาในโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

Share this Post: