ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประกาศรายชื่อในลำดับสำรองเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา TCAS 1 วิธีรับตรงรอบ PORTFOLIO ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

phar_news_icon

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประกาศรายชื่อในลำดับสำรองเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา TCAS 1 วิธีรับตรงรอบ PORTFOLIO  ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

ให้ผู้ที่ผ่านคัดเลือกดำเนินการ ดังนี้

1. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพฯพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียม ในระหว่างวันที่ 5 - 31 มีนาคม 2567

2. ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบคัดเลือกกลาง ทปอ. TCAS ในระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2567

3. เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดต่อไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ดาวน์โหลดไฟล์
1 ประกาศรายในลำดับสำรองเป็นผู้มีสิทธิเข้าศึกษารอบPortfolio2567เภสัชศาสตร์
Share this Post: