ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ขอแสดงความยินดีกับ มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล "รัตโนบล" ประเภทนิติบุคคล/องค์กร จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2566

phar_news_icon

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ

มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล "รัตโนบล"

ประเภทนิติบุคคล/องค์กร จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2566

Share this Post: