ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องโครมาโทกราฟ ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ราคากลาง

phar_news_icon

ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องโครมาโทกราฟ ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ราคากลาง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ดาวน์โหลดไฟล์
1 ราคากลาง
2 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Share this Post: