ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประกาศราคากลางซื้อเครื่องแยกสารความดันปานกลาง (Medium pressure liquid chromatography) ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

phar_news_icon

ประกาศราคากลางซื้อเครื่องแยกสารความดันปานกลาง (Medium pressure liquid chromatography) ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ดาวน์โหลดไฟล์
1 ราคากลาง
1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Share this Post: